Brenna ul. Wyzwolenia 77
Górki Małe ul. Zalesie 3

O bibliotece - BIBLIOTEKA W BRENNEJ

Okres międzywojenny 

Pierwsza czytelnia w Brennej powstała z inicjatywy Macierzy Szkolnej Ziemi Cieszyńskiej. Mieściła się w Katolickim Domu Młodzieży tzw. „dawnym lokalu”. Działała do 1939 roku.

1949 r.

Nowo utworzona Biblioteka mieściła się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego (obecnie Gimnazjum). Posiadała ponad 500 woluminów.

1964 r.

Bibliotekę  przeniesiono do budynku prywatnego w Brennej nr 643. Dodatkowo działały trzy punkty biblioteczne – w budynku prywatnym na Spalonej oraz w szkołach na Bukowej i Leśnicy.

1975 r.

Bibliotekę przeniesiono do nowego budynku Urzędu Gminy. Salę o pow. 56 m2 podzielono na wypożyczalnię, czytelnię i zaplecze. Wyposażono w nowe regały, ladę biblioteczną, stoliki oraz fotele.

1991 r. 

Bibliotekę powiększono o małą czytelnię, w której można korzystać z prasy.

2008 r. 

W lipcu zakończono wprowadzanie opisów bibliograficznych zbiorów w systemie bibliotecznym MAK i uruchomiono wypożyczanie elektroniczne.

2011 r.

Utworzono stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu.

2012 r.

Biblioteka rozpoczęła pracę w systemie bibliotecznym MATEUSZ, co ułatwiło wprowadzanie nowości książkowych i multimedialnych. Utworzenie strony internetowej.

2019 r.

Modernizacja pomieszczeń i przeniesienie biblioteki z II piętra na parter budynku Urzędu Gminy w Brennej. Pozyskanie nowego pomieszczenia na pracownię i magazyn. Aktualizacja strony internetowej biblioteki.